søndag den 14. februar 2010

Danmarks Design Skole.

Mit næste projekt.

Dispensation fra kravet om adgangsgivende eksamen
For at få dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen, skal du have godkendt din dispensationsansøgning. Dispensationsansøgningen skal indsendes sammen med din KOT-ansøgning og skal indeholde:

  • Dokumentation for egen produktion og /eller studier af særlig kvalitet. Dokumentationen kan være i form af originale designprojekter eller fotos af disse. Maks. 5 ark i valgfrit format (dog maks. A3). Arkene skal være forsynet med korte, forklarende tekster og du må ikke bruge bagsiden af papiret
  • En besvarelse af følgende opgave: ”Udarbejd en refleksion i ord og billeder over et af dine egne designprojekter sammenlignet med et tilsvarende, du har kendskab til”. Besvarelsen må højest fylde 3 A4-ark med følgende fordeling mellem tekst og illustrationer: 1 A4-ark med tekst og 2 A4-ark med illustrationer (fotos, skitser, tegninger). Du må ikke bruge bagsiden af papiret.

Har du fået bevilget dispensation for den adgangsgivende eksamen i 2007, 2008 eller 2009, skal du ikke lave en ny dispensationsansøgning. Du skal bare sende en kopi af det brev, hvori du fik dispensation for kravet om den adgangsgivende eksamen med din KOT-ansøgning.

Vurdering af dispensationsansøgningen
Dispensationsansøgningerne vurderes af censorer udpeget af Danmarks Designskole. Vi vurderer dit talent i profession som designer og dit udviklingspotentiale.

Det materiale du sender til skolen, vil ikke blive returneret, men du kan hente det i Studieadministrationen fra den 24. marts - 10. maj. Efter den 10. maj vil materialet blive destrueret. Hvis du har fast bopæl i udlandet, kan vi returnere materialet, hvis du anmoder om det i dispensationsansøgningen. Husk at skrive din adresse.

Læs her mere om, hvad vi mener med: professionstalent, udviklingspotentile og refleksion.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar